Välkommen

Mottagningen ligger centralt på Fersens väg 9 i Malmö.

Välkommen till psykolog Eva Warnerbring! Mottagningen ligger centralt i Malmö i det vackra s k Sockerhuset på Fersens väg 9. Jag tar emot ungdomar och vuxna som söker hjälp för egna problem eller svårigheter – men även föräldrar som behöver råd och stöd i föräldrarollen. Att ta sin psykiska hälsa på allvar och söka hjälp tidigt är en bra idé för att minska risken för större besvär.

Psykisk ohälsa står för den största ökningen av sjukskrivningar i Sverige idag och det är också den grupp där sjukskrivningstiden är längst. Det finns mycket att vinna på att ta itu med sitt dåliga mående. Att söka hjälp i tid är också ett sätt att förkorta behandlingstiden. Bäst är naturligtvis det förebyggande arbetet – att ta sig tid att reflektera över sitt mående och göra förändringar när det behövs.