Behandling | KBT

Jag erbjuder behandling utifrån KBT-metoder. Jag tar emot Dig som upplever svårigheter av olika slag som t ex

Du behöver inte själv veta vad ditt problem kallas för att söka hjälp. Det ingår i mitt arbete att ta reda på och förklara detta för dig.

I samtalsrummet finns möjligheten att fokusera på det som är viktigt för dig.

Det kan ta någon eller några tillfällen att kartlägga problemet/problemen. Jag förklarar sedan hur behandlingen för ditt problem kommer att gå till. Om du därefter bestämmer dig för att fortsätta vår kontakt sätter vi upp mål och arbetar tillsammans mot dessa. Vi utvärderar vårt arbete allteftersom och avslutar när du har nått dina mål. Du kan när som helst välja att avsluta kontakten.