Om mig

Eva Warnerbring

Jag är legitimerad psykolog med examen från Lunds Universitet år 2000. Jag har tidigare arbetet inom barn-, ungdom- och vuxenhabilitering, smärtrehabilitering och primärvård.

Jag intresserar mig särskilt för att överbrygga glappet mellan personer med fungerande inom autismspektrum (med eller utan diagnos) och personerna i deras omgivning. Jag har i många år arbetat med föräldrautbildningar och samtalsgrupper för föräldrar till barn med diagnoser inom autismspektrum. Jag har också varit med och byggt upp och drivit en mentorsverksamhet där vuxna med autismdiagnos utbildas och handleds i att möta och stötta yngre personer med samma diagnos.

De teorier och metoder jag väljer att arbeta med beror på vem jag arbetar med och vilket problemet är. Med personer som har förutsättningar för och är motiverade till behandling arbetar jag med KBT-metoder där funktionell beteendeanalys är det  främsta verktyget. I arbetet med barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter ligger utgångspunkten i neuropsykologi, stressteori och affektteori. Arbetet utgår även här från en funktionell beteendeanalys men insatserna kan istället handla om olika lågaffektiva metoder och kognitiva hjälpmedel.