Om mig

Eva Warnerbring

Jag är legitimerad psykolog med examen från Lunds Universitet år 2000. Jag har tidigare arbetet inom barn-, ungdom- och vuxenhabilitering, smärtrehabilitering och primärvård.

De teorier och metoder jag väljer att arbeta med beror på vem jag arbetar med och vilket problemet är. Med personer som har förutsättningar för och är motiverade till behandling arbetar jag med KBT-metoder där funktionell beteendeanalys är det  främsta verktyget. I arbetet med föräldrar till barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter ligger utgångspunkten i neuropsykologi, stressteori och affektteori. Arbetet utgår även här från en funktionell beteendeanalys men insatserna kan istället handla om olika lågaffektiva metoder och kognitiva hjälpmedel.