Föräldrastöd | Rådgivning

Att vara förälder är förenat med stora utmaningar. Jag erbjuder rådgivning med fokus på hur du som förälder kan utveckla ditt sätt att förstå och bemöta ditt barn så att problemen minskar.

Du får lära dig att både förebygga problem och hantera svårigheter bättre.