Föräldrastöd | Rådgivning

Att vara förälder är förenat med stora utmaningar. Jag erbjuder rådgivning med fokus på hur du som förälder kan utveckla ditt sätt att förstå och bemöta ditt barn så att problemen minskar. Du får lära dig att både förebygga problem och hantera svårigheter bättre.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktions- nedsättningar såsom autism, aspergers syndrom, ADHD, ADD, utvecklingsstörning och problemskapande beteende. Även Du med vuxna barn är välkommen – gärna tillsammans med ditt barn.