Handledning | Konsultation

Personalhandledning

Jag erbjuder handledning till personalgrupper som arbetar med barn och vuxna i vård, omsorg och pedagogiska verksamheter.
Min utgångspunkt är att när personal upplever hjälplöshet och frustration i mötet med patienten/brukaren/eleven så är det inte fel på de inblandade personerna, utan snarare på att de beprövade metoderna inte fungerar längre. Fokus ligger därför på ny kunskap och nya metoder på både ett teoretisk och ett praktiskt plan.

Konsultation

Behöver du som chef/arbetsledare ta in extern psykologisk kompetens i din verksamhet? Vid ett första kostnadsfritt samtal kan vi tillsammans ta reda på vad verksamheten behöver. Det kan handla om en kortare utbildning, handledning kring en särskild individ eller ett specifikt problemområde.