Stress

Stress är idag ett stort och växande samhällsproblem. Mellan år 2010 och 2015 var stressrelaterade sjukdomar de som ökade mest bland de psykiatriska diagnoserna. För individen kan stress betyda många olika saker. I vardagsspråket är stress kanske bara ett uttryck för att ha mycket att göra eller mycket omkring sig. Stress kan också vara något positivt som gör oss alerta och laddade inför en tuff uppgift. Men sådan stress är kortvarig och vi återhämtar oss genom att vila och ägna oss åt andra aktiviteter som som inte är kravfyllda och stressande. På så sätt bibehåller vi en balans och mår för det mesta bra.

När vi pratar om skadlig stress är det i betydelsen påfrestning som pågår under lång tid. Om vi känner oss ständigt stressade och dessutom har små möjligheter att påverka vår situation kommer vi att få allt svårare att återhämta oss. Detta är allvarligt eftersom konsekvenserna av långvarig stress kan bli svåra. Tidiga tecken på stressens konsekvenser kan vara sådant som magproblem, spända muskler och huvudvärk. På längre sikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, försämrat immunförsvar, minnes- och koncentrationsproblem med mera. Om man lever med hög stress under lång tid kan man drabbas av utmattningssyndrom. Det är en allvarlig sjukdom som det kan ta lång tid att bli frisk från. Du kan läsa mer om utmattningssyndrom på 1177.se genom att klicka här.

Stressorer/utlösande faktorer

När stressen ökar blir vi ofta sämre på att planera in tid för vila och återhämtning.

Vad som utlöser stressreaktioner skiftar från person till person. Något som upplevs som stimulerande för den ene kan vara stressande för den andre. Stress kan också utlösas av att ha för lite att göra, t ex vid arbetslöshet eller en långvarig funktionsnedsättning. Gemensamt för oss alla är att stressreaktionen sker i kroppen och att den utlöses av att hjärnan uppfattar ett hot. Våra kroppar fungerar fortfarande som om vi levde på savannen bland vilda djur, därför gör sig kroppen redo för kamp eller flykt. Det har vi inte så stor nytta av när ”hotet” kanske består ytterligare en arbetsuppgift i en redan pressad arbetssituation eller alltför många bollar i luften i familjelivet. Vi reagerar ofta med att försöka göra mera, för att beta av högarna eller lösa ”familjepusslet” – medan det vi egentligen behöver är vila och återhämtning.

Stressreaktioner kan också uppstå trots att vi upplever att vi gör precis det vi vill. I vår tid erbjuds många lockande alternativ till aktivitet, vi kan vara påkopplade på olika sätt dygnets alla timmar och ha väldigt roligt. Tyvärr är vi inte byggda för detta. Hjärna och kropp kräver vila och det i sin tur kräver planering av oss. Att stänga av och koppla ur, ta det lugnt och vila sinnena är viktigt för att orka i längden. Även om du är en person som gillar att ha många järn i elden så måste du också pausa ibland, ta dig tid att reflektera och göra aktiva val. Den som springer på ”alla bollar” riskerar att bränna ut sig i förtid.

Behandling

Det finns många sätt att hantera stress men vi vet att det förebyggande arbetet är det effektivaste. Att ta på allvar grundläggande behov som att äta regelbundet, sova tillräckligt och vara fysiskt aktiv varje dag är viktigt. Känner du att stressen håller på att ta överhanden är det viktigt att göra en förändring. Att prata om situationen med en klok närstående, eller med sin arbetsgivaren om det är aktuellt, kan vara ett sätt att starta en förändringsprocess. Om problemen är stora och långvariga kan samtal med en professionell behandlare behövas. Då kan du få hjälp att identifiera stressorerna i ditt liv och stöd i att planera och genomföra nödvändiga förändringar. Klicka här för att läsa mer om stress på 1177.se.